Pastoral

No curso 2022-2023 o noso lema é «Onde o marabilloso ocorre». Seguindo a proposta do Papa Francisco, imos a sumarnos como colectivo ao Pacto Educativo Global. Francisco fai un chamamento para que, desde a escola católica, fagamos realidade o noso compromiso de «servir a toda a sociedade, a toda a Igrexa e a todas as persoas» e aceptemos o reto de ser transformadores.

Os alumnos e alumnas desenvolverán valores como a responsabilidade, a tolerancia, a xustiza, a equidade, a misericordia, a solidaridade, a caridade e competencias como a capacidade para realizar traballos cooperativos, o pensamento crítico, o compromiso social i ecolóxico co entorno, a empatía, a motivación ou o autocoñecemento, entre outras, todas presentes no perfil de competencias do alumnado que aparece no PEI 2020.