O Colexio

Queremos formas persoas para que aprendan a descubrir as súas aptitudes e limitacións, aprendan a autogobernarse e a desenvolver todas as súas capacidades intelectuais, sociais e transcedentais, e valoren o saber como medio para realizarse na vida, decidir en liberdade e servir mellor aos demais.

O noso centro

O Centro conta cunha oferta educativa que abarca Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria e Educación Especial, así como un Departamento de Orientación,  Pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe, e Plataforma E-Dixgal (5º, 6º de Ed. Primaria e 1º, 2º, 3º e 4º da ESO), auxiliares en Inglés, Plan Madruga. A plataforma Esemtia para a xestión da comunicaión coas familias e dende o ano 2014 pertencemos á Rede de Centros Plurilingües de Galicia.

Contamos con diferentes Aulas que son zonas de traballo que deben conseguir un ambiente que inflúa positivamente no labor didáctico que se desenvolve nelas.

Dispoñemos de zonas variadas para uso lúdico-recreativo.

A Biblioteca é unha zona de lectura cun ambiente propicio para o uso e gozo dos libros.

O noso equipo docente

Contamos cun equipo de profesionais que traballa constantemente na formación integral do alumnado, competente e coordinado que seguirá a evolución do alumnado curso tras curso.

Dirección

Ver equipo
  • Sonia Loira Torres

Xefatura de estudos

Ver equipo
  • Erika Castro Moreira

Profesorado

Ver equipo
4º EI: Cristina Ferradás
5º EI: Beatriz Abad
6º EI: María del Carmen Rodas
1º EP: María Consuelo Rodas
2º EP:  Ángela Muradás
3º EP: Mariana Petitti
4º EP: Andrea López
5º EP: Cristina Iglesias
6º EP: Javier Aguete
1º ESO: María Jesús Rosales
2º ESO: José Ramón Martínez
3º ESO: María Dolores Vázquez
4º ESO: Olalla Soto

 

Outros especialistas:

Jose Rosales Estévez: (Educación Física. Infantil y Primaria).

César Gallego (Lingua Castelá e Linguas estranxeiras  ESO)

Ana María Acuña Rodríguez (Ed. Plástica ESO)

Víctor Manuel Fernández Vázquez (Ed. Musical ESO)

Sonia Chapela Soliño: Economía. ESO).

Nuria Lesmes (Mestra Relixión ESO)

Carlos Lobelle Carús (Ed. Física ESO)

Karyn Olwill (Mestra Nativa Inglés. Todas as etapas)

 

Departamento Orientación:

 Andrea Soage Malvido (Psicóloga- Orientadora)

Marta Sotelo Portela (Educación Especial)

Seila Rodríguez Aires (Psicóloga)

Amalia Castro Ríos (PT e AL)

Información curso

2023-2024

Unha escola que educa integralmente ás persoas.
Unha escola con estilo propio.
Unha escola que aposta pola educación de calidade para cambiar o futuro.
Unha escola que acompaña ás familias no proceso educativo.

Actividades extraescolares

Ver actividaes

Servizos complementarios

Ver servicios

Pastoral

Ver pastoral