O Colexio

As persoas que queremos formar, son aquelas que saben descubrir as súas aptitudes e limitacións, aprenden a autogobernarse e a desenvolver todas as súas capacidades intelectuais, sociais e transcedentais, e valoran o saber como medio para realizarse na vida, decidir en liberdade e servir mellor aos demais.

O noso centro

O Centro conta cunha oferta educativa que abarca Educacion Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria así como un Departamento de Orientación,  Pedagoxía terapeutica e audición e lingüaxe, e Plataforma edixgal (5º, 6º de Ed. Primaria e 1º, 2º, 3º e 4º da ESO), auxiliares en Inglés, Plan Madruga. A plataforma Esemtia para a xestión da comunicaión coas familias e dende o ano 2014 pertencemos á Rede de Centros Plurilingües de Galicia.

Contamos con diferentes Aulas que son zonas de traballo que deben conseguir un ambiente que inflúa positivamente no labor didáctico que se desenvolve nelas.

Dispoñemos de zonas variadas para uso lúdico-recreativo e esparcimento.

A Biblioteca é unha zona de lectura cun ambiente propicio para o uso e disfrute dos libros.

O noso equipo docente

Contamos cun de equipo de profesionais que traballa constantemente na formación integral do alumnado, competente e coordinado que seguirá a evolución dos alumnado curso tras curso.

Equipo directivo

Ver equipo
  • Sonia Loira Torres

Jefatura de estudios

Ver equipo
  • Erika Castro Moreira

Profesorado

Ver equipo

Titora 4º Ed. Infantil: Cristina Ferradás Agulla

Titora 5º Ed. Infantil:  Carmen Rodas Durán

Titora 6º Ed. Infantil:  Beatriz Abad Vieito

Titora 1º Ed. Primaria: Ángela Muradás Cerviño

Titora 2º Ed. Primaria: Javier Aguete Gómez

Titora 3º Ed. Primaria: Mariana Petitti Rivas

Titora 4º Ed. Primaria: Mº Consuelo Rodas Durán

Titor 5º Ed. Primaria: Cristina Iglesias Ormaechea

Titor 6º Ed. Primaria: Andrea López Avendaño

Titor 1ºE.S.O: Erika Castro Moreira

Titora 2ºE.S.O:D. José Ramón Martínez Méndez

Titora 3 ºE.S.O: DªCristina Riobó Coya

Titor  4ºE.S.O: D. César Gallego Novas

Outros especialistas:

Dª Cristina Inglesias Ormaechea (Mestra Lingua Inglesa – Arts and Crafts)

Dª Maria Consuelo Rodas Durán (Mestra Matemáticas, Relixión e Lingua Galega)

Dª Mª Dolores Vázquez Carlés (Lingua Castelá e Lingua Galega)

Dª Ana Maria Acuña Rodríguez (Ed. Plástica ESO)

D.Victor Manuel Fernández Vázquez (Ed. Musical ESO)

Dª Nuria Lesmes (Mestra Relixión ESO)

D. Carlos Lobelle Carús (Ed. Física ESO)

Dª Karyn Olwill (Mestra Nativa Inglés)

 

Departamento Orientación:

Dª Andrea Soage Malvido (Psicóloga- Orientadora)

Dª Amalia Castro Ríos (PT e AL)

Dª Marta Sotelo Portela (PT)

Dª Seila Rodriguez Aires (Psicóloga)

Información curso

2021-2022

Unha escola que educa integralmente ás persoas.
Unha escola con estilo propio.
Unha escola que aposta pola formación integral.
Unha escola que acompaña ás familias no proceso educativo

Calendario escolar

Horario escolar

Actividades extraescolares

Ver actividaes

Servizos complementarios

Ver servicios

Pastoral

Ver pastoral