O Colexio

Queremos formas persoas para que aprendan a descubrir as súas aptitudes e limitacións, aprendan a autogobernarse e a desenvolver todas as súas capacidades intelectuais, sociais e transcedentais, e valoren o saber como medio para realizarse na vida, decidir en liberdade e servir mellor aos demais.

O noso centro

O Centro conta cunha oferta educativa que abarca Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, así como un Departamento de Orientación,  Pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe, e Plataforma E-Dixgal (5º, 6º de Ed. Primaria e 1º, 2º, 3º e 4º da ESO), auxiliares en Inglés, Plan Madruga. A plataforma Esemtia para a xestión da comunicaión coas familias e dende o ano 2014 pertencemos á Rede de Centros Plurilingües de Galicia.

Contamos con diferentes Aulas que son zonas de traballo que deben conseguir un ambiente que inflúa positivamente no labor didáctico que se desenvolve nelas.

Dispoñemos de zonas variadas para uso lúdico-recreativo.

A Biblioteca é unha zona de lectura cun ambiente propicio para o uso e gozo dos libros.

O noso equipo docente

Contamos cun equipo de profesionais que traballa constantemente na formación integral do alumnado, competente e coordinado que seguirá a evolución do alumnado curso tras curso.

Dirección

Ver equipo
  • Sonia Loira Torres

Xefatura de estudos

Ver equipo
  • Erika Castro Moreira

Profesorado

Ver equipo

Titora 4º Ed. Infantil: Cristina Ferradás Agulla

Titora 5º Ed. Infantil:  Carmen Rodas Durán

Titora 6º Ed. Infantil:  Beatriz Abad Vieito

Titora 1º Ed. Primaria: María Consuelo Rodas Durán

Titora 2º Ed. Primaria:Ángela Muradás Cerviño

Titora 3º Ed. Primaria: Mariana Petitti Rivas

Titora 4º Ed. Primaria: Andrea López Avendaño

Titor 5º Ed. Primaria: Cristina Iglesias Ormaechea

Titor 6º Ed. Primaria: Javier Aguete Gómez

Titora 1ºE.S.O: Olalla Soto

Titora 2ºE.S.O: José Ramón Martínez Méndez

Titora 3 ºE.S.O: María Jesús Rosales Sanmartín

Titor  4ºE.S.O:  César Gallego Novas

 

Outros especialistas:

Jose Rosales Estévez: (Educación Física. Infantil y Primaria).

Mª Dolores Vázquez Carlés (Lingua Castelá e Lingua Galega ESO)

Ana María Acuña Rodríguez (Ed. Plástica ESO)

Víctor Manuel Fernández Vázquez (Ed. Musical ESO)

Sonia Chapela Soliño: Economía. ESO).

Nuria Lesmes (Mestra Relixión ESO)

Carlos Lobelle Carús (Ed. Física ESO)

Dª Karyn Olwill (Mestra Nativa Inglés. Todas as etapas)

 

Departamento Orientación:

Dª Andrea Soage Malvido (Psicóloga- Orientadora)

Dª Amalia Castro Ríos (PT e AL)

Dª Marta Sotelo Portela (PT)

Dª Seila Rodríguez Aires (Psicóloga)

Información curso

2022-2023

Unha escola que educa integralmente ás persoas.
Unha escola con estilo propio.
Unha escola que aposta pola educación de calidade para cambiar o futuro.
Unha escola que acompaña ás familias no proceso educativo.

Calendario escolar

Horario escolar

Actividades extraescolares

Ver actividaes

Servizos complementarios

Ver servicios

Pastoral

Ver pastoral