Biblioteca escolar

A nosa biblioteca escolar é un espazo de desenvolvemento persoal, social e cultural de todos os estudantes e das comunidades educativas no seu conxunto, incidindo nun enfoque inclusivo e nas potencialidades da biblioteca escolar como factor de compensación social e de equidade, promovendo a participación activa dos estudantes e a presenza das familias.