Aula Audición e Linguaxe

O mestre especilalista de Audición e Linguaxe desenvolve actividades de estimulación e prevención dos problemas da fala na educación infantil mediante a atención o alumnado con necesidades educativas específicas permanentes ou transitorias da linguaxe oral ou da comunicación.

Asesoramos a país e mestres coa finalidade de aumentar as capacidades comunicativas e da linguaxe mediante programas individualizados de intervención tanto fora como dentro da aula.

Programa de Estimulación da Linguaxe Oral

O Programa da Linguaxe Oral está orientado a favorecer o desenvolvemento da linguaxe oral do alumnado de Ed. Infantil. Á docente Especialista en Audición e Linguaxe leva a cabo una sesión semanal en coordinación cos titores /as de aula co obxetivo de mellora,r detectar e intervir de forma temperá nos problemas de articulación e fala que poden presentar os nenos en edades temperás.

Na sesión desenvólvense variedad de actividades que abarcan tódolos aspectos relacionados coa fala coma audición, voz, articulación e a dimensión da linguaxe (forma, contido e uso).